93 452 24 35
gabriel@stopsida.org

Stop Sida és una organització sense ànim de lucre dedicada a la prevenció del VIH/SIDA i altres ITS. Treballa per la salut sexual dirigida i des de la comunitat LGBT i de treballadors/es sexuals. Conformen Stop Sida voluntaris/es i treballadors/es lesbianes, gais, bisexuals, heterosexuals i transgènere.

972905590
suno@suno.cat

Enginyeria especialitzada en projectes d’energies renovables i gestió energètica. Desenvolupen projectes d’energia solar tèrmica, fotovoltaica, biomassa, eòlica, i realitzen tasques d’assessorament i d’implantació de mesures d’estalvi i eficiència energètica. Empresa cooperativa que aposta per un canvi de model energètic i per la democratització de l’energia.

93 301 05 62
tamaia@tamaia.org

Entitat social que treballa per la transformació social cap a una societat lliure de violències masclistes. Els nostres àmbits d'actuació es divideixen en tres eixos que s'interrelacionen i nodreixen en el dia a dia de la seva feina; el Programa d'Atenció a Dones en situacions de violència, el Programa de Prevenció i Participació Comunitària i el Programa de Formació i Recerca, centrat en la capacitació de professionals i en la investigació.

610369628
info@tarpunacoop.org

Tarpuna va néixer el 2012 quan va començar a desenvolupar el projecte "hort social". A partir de llavors ha incorporat nous projectes d'innovació social relacionats amb l'energia i la fabricació digital.
L'entitat està formada per 4 socis de treball i una cinquantena de socis col·laboradors i usuaris. En aquests 3 anys de vida ha desenvolupat 14 projectes d'agricultura social, ha realitzat projectes d'eficiència energètica en 15 escoles i ha col·laborat en la implantació dels ateneus de fabricació.

606444847 - 964 587407
tecninau@tecninau.com

Cooperativa de Tècnics Nàutics dedicats a impartir classes, cursos i formació en les Activitats Nàutiques (Vela Lileugera, Creuers, Piragüisme, Rem, Wind Surf, Padel Surf, etc.
Som l'empresa responsable de l'execució tècnica de les Campanyes A la Mar a les escoles de la Mar de la Generalitat Valenciana de Burrianan i Benicasim.

93 218 14 82
admin@terrafranca.cat

Terra Franca és una entitat sense ànim de lucre que promou relacions justes i perdurables entre parts arrendatàries i propietàries, a fi que vegin satisfetes les seves expectatives mitjançant un compromís mutu per l'ús respectuós del sòl.

628 056 489
hola@tertulia-coop.com

Tertulia Sociedad Cooperativa Andaluza es una cooperativa cuyo objetivo más global es educar para el desarrollo desde la cultura en el sentido más amplio de la palabra.
Nuestros objetivos son:
- Promover la fabricación y consumo de productos artesanales.
- Desarrollar y fortalecer la economía social.
- Contribuir a la regulación y fomento de la cultura cervecera.
- Promover el consumo de producto local y de comercio justo.
- Realizar actividades culturales y sociales en todas sus expresiones enfocadas a la educación para el desarrollo.

976 59 67 58
nieves@tiebelcooperativa.com


Tiebel es una Empresa de iniciativa social para la prestación de servicios de calidad a la comunidad en los ámbitos de la limpieza profesional, la formación ocupacional y los servicios sociales, siendo estas actividades el vehículo principal para alcanzar su objeto social: la generación de puestos de trabajo, preferentemente para la mujer.
Trabaja valores como la equidad, empleabilidad, confianza y seguridad, calidad, innovación, carácter no lucrativo y solidaridad. Cooperación, compromiso con el Medio Ambiente, compromiso con el entorno y diversidad.

976 596 758
tinser@tiebelcooperativa.com

Tiebel Servicios de Inserción, S.L.U. (Tinser) es una Empresa de Inserción Sociolaboral promovida y fundada por Tiebel, S.Coop. en 2007, que basa su actividad en la prestación de servicios de limpieza profesional, la recuperación y el reciclaje textil y la realización de itinerarios de inserción laboral.

957 167 258
comercial@transformando.coop

 Transformando es una sociedad cooperativa que se constituye en el 2003, para dar servicios de fabricación y maquilas a una empresa matriz, esencialmente en la fabricación y embotellado de rones procedentes de Cuba. Desde su constitución hasta el año 2009, su único cliente era la empresa matriz y para ello tuvo que constituirse en Depósito Fiscal.

Pàgines