976 210 976
asa@asazaragoza.org

Acción Solidaria Aragonesa (A.S.A.) es una Organización No Gubernamental de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ONGD) que desde 1985 trabaja en Aragón para conseguir un mundo más justo y equilibrado, desde las relaciones de interdependencia Norte - Sur.​
Se definen como asamblea de personas que se unen desde distintas creencias y organizaciones, con independencia de todas ellas y con una idea común: El Sur empobrecido es la consecuencia del modo de vida del Norte, que esquilma las riquezas del planeta en beneficio propio.​

986848159
central@amarantesetem.org

Organización gallega que trabaja en la construcción de una sociedad basada en relaciones justas a través de la educación, economía social, consumo responsable y el comercio justo.

976 481 744
malabaristaszgz@gmail.com

La Asociación de Malabaristas  y artistas de circo, se crea en Zaragoza sin ánimo de lucro y no teniendo carácter político alguno.Desde la asociación queremos promover toda clase de actividades en relación con las disciplinas circenses, divulgar las artes circenses entre el público no iniciado y realizar todo tipo de actividades didácticas y artísticas con los mismos, fomentando y potenciando mediante el trabajo en equipo en el desarrollo de las disciplinas circenses, agrupar a todos los artistas de circo de Zaragoza y contactar con otras Asociaciones nacionales e internacionalesPis

91 373 70 58
lakomamadrid@lakoma.org

Lakoma Madrid es una asociación sin ánimo de lucro, constituida oficialmente el 16 de Junio de 1988. Fue creada por un grupo de personas muy preocupadas por la situación social de los barrios de Madrid, principalmente por la falta de recursos especializados en la integración sociolaboral de colectivos en situación de riesgo de exclusión social.

881889460
info@viraventos.org

Viraventos naceu no ano 2007 para dar acollida e orientación aos colectivos inmigrantes chegados a Galicia, porque cremos na igualdade entre persoas e culturas. Tras case dez anos de experiencia queremos consolidar proxectos de convivencia e intercambio cultural entre galegos e galegas de aqui e de acolá, para axudar a construír o futuro dun País enriquecido pola súa diversidade.

93 406 84 09
aspasim@cim.es

ASPASIM, amb 75 anys d’història, és una entitat sense ànim de lucre amb seu a Barcelona que té com a missió la integració, inclusió, assistència, rehabilitació i atenció integral, personalitzada i de qualitat de les persones amb discapacitat psíquica greu en tots els àmbits vitals (atenció precoç, educació, ocupació, lleure, esport, habitatge, etc.).

93 319 17 46
ong@edpac.cat

Educació per a l’Acció Crítica (EdPAC) és una associació que promou la construcció d’una societat crítica. L'objectiu és fomentar canvis, a partir d'hàbits i pràctiques quotidianes, en els comportaments individuals i col·lectius que permetin una transformació a partir de la lluita contra les desigualtats socials.

Els àmbits d’expertesa són principalment les pantalles (xats, xarxes socials, consoles i jocs en xarxa..), les drogues i el consumisme (sobirania alimentària, relacions nord-sud...).

93 356 09 31
info@apcc.cat

L’Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC) és una entitat privada, independent i sense ànim de lucre que té l’objectiu de promoure i difondre el circ en la vida cultural, social i econòmica del país. Fundada l’any 2004, l’APCC cohesiona i vertebra el sector des dels seus inicis representant les diferents branques professionals del circ català: artistes,tècnics, empresaris, representants,gerents, directors, dramaturgs,escenògrafs, coreògrafs, crítics, teòrics i docents.

626 967 036
amisi@amisi.org

Entitat que treballa, des de fa més de 10 anys, per l'arribada i l'assentament d'immigrants i refugiats genera nous àmbits per a la mediació social, principalment per tres motius:
- El desconeixement dels nouvinguts del nou context social i cultural.
- Les peculiaritats dels assentaments segons la seva posició econòmica.
- La diversitat ètnica, cultural i/o lingüística respecte a la societat d'acollida.

93 570 65 93
info@aprise-promocions.org

L’Associació compta amb una sèrie de programes propis que tenen com objectiu la consolidació d’empreses d’inserció i la inserció social i laboral de persones amb risc d'exclusió.
Vol contribuir a construir una societat més justa i solidària, on els ciutadans i ciutadanes gaudeixin de forma real i efectiva dels drets i deures per exercir la ciutadania plena; especialment en el món del treball i a la lluita contra la pobresa i l'exclusió social.

Pàgines