977 637 590
administracio@submarilila.cat

El Submarí Lila està format per un conjunt de famílies i educadors que vetllen per acompanyar de manera atenta i respectuosa els processos d’aprenentatge que apareixen entre infants, mares i pares durant la criança. La mirada resta posada no només en els infants sinó també en les mares i pares, entenent que el procés de creixement és compartit.

610369628
info@tarpunacoop.org

Tarpuna va néixer el 2012 quan va començar a desenvolupar el projecte "hort social". A partir de llavors ha incorporat nous projectes d'innovació social relacionats amb l'energia i la fabricació digital.
L'entitat està formada per 4 socis de treball i una cinquantena de socis col·laboradors i usuaris. En aquests 3 anys de vida ha desenvolupat 14 projectes d'agricultura social, ha realitzat projectes d'eficiència energètica en 15 escoles i ha col·laborat en la implantació dels ateneus de fabricació.

665 894 882
infoteatro@tavorateatroabierto.com

Tavora Teatro Abierto, es una cooperativa de economía social cuyo objeto social es la gestión del teatro Salvador Tavora con el objetivo de seguir ofertando un servicio necesario frente a la mercantilización actual de la sociedad en la que vivimos. Se trata de ofrecer una actividad que abarque todas las facetas de las artes escénicas para llegar a capas amplias de público y también, formar un nuevo público.

Pàgines