Coop57 és un instrument financer, que s'insereix en un marc de finances ètiques més ampli. El convenciment és que cal articular un sistema financer alternatiu que doni respostes diversificades al conjunt de necessitats financeres de l'economia social i solidària, el teixit associatiu i la ciutadania compromesa amb els principis cooperatius, de justícia, equitat i igualtat.

Coop57 creu en un sistema financer ètic horitzontal on els diferents eines financeres, des de les més informals fins a les més formals, uneixin esforços i se situen en un mateix pla de tracte igual i equitatiu. Per aquest motiu, Coop57 participa i treballa amb diferents iniciatives de finances ètiques tals com a Banca Popolare Etica-Fiare, Oikocredit Catalunya, Acció Solidària Contra l'Atur, FETS, entre d'altres.

Aquesta aposta és paral·lela al desenvolupament i creixement en xarxa de Coop57, per poder seguir oferint els seus serveis financers amb la proximitat, agilitat i capacitat d'adaptació a les necessitats dels seus socis i sòcies.

Català

Tipo de pregunta: