Coop57 té els seus recursos en dos grans blocs.

El primer bloc és els diners concedits en forma de préstecs a les entitats sòcies.

El segon bloc són els diners que no es tenen concedits en forma de préstecs. Donada la seva condició jurídica, Coop57 només pot dipositar els seus recursos en institucions financeres regulades. Segons els nostres acords interns, com a mínim el 15% dels recursos han d'estar líquids per poder atendre les possibles sol·licituds de devolució de les aportacions dels socis de serveis i de les sòcies i els socis col·laboradors.

La resta dels recursos que no estan destinats a préstecs estan dipositats en caixes cooperatives. En concret en Caixa Laboral, en Caixa d'Enginyers, en Bantierra (caixa cooperativa, resultat de la fusió de tres cooperatives de crèdit: Caixa Rural Aragonesa i dels Pirineus, Caixa d'Advocats i Cajalón) i diferents caixes rurals locals.

Català

Tipo de pregunta: