Coop57 és una cooperativa de serveis financers que només dóna préstecs a projectes col·lectius i amb activitat econòmica i, per tant, no es pot finançar a persones individuals. Els préstecs de Coop57 van orientats a les entitats sòcies de serveis (cooperatives, associacions, fundacions, etc.) i en alguns casos excepcionals a persones autònomes que per les característiques de la seva activitat no poden dur a terme un projecte directament col·lectiu.

Català

Tipo de pregunta: