Sense menystenir la remuneració anual, la motivació principal de les persones socis i sòcies no és l'ànim de lucre, sinó el convenciment que cal controlar el destí dels nostres diners.

D'una banda, per superar la paradoxa de poder estar contribuint a finançar iniciatives contradictòries amb els nostres propis principis ètics i solidaris i, per una altra, contribuir a vehicular recursos financers a projectes econòmics que transformin la realitat en positiu, d'acord als principis de l'economia social i solidària.

Català

Tipo de pregunta: