Les aportacions de les persones sòcies col·laboradores es divideixen entre l'aportació mínima obligatòria (300 euros) i la resta de l'aportació, que té caràcter voluntari.

El termini de les aportacions és de caràcter indefinit fins que es manifesti el contrari. L'aportació obligatòria forma part dels fons propis de Coop57 i per tant no estaran subjectes a remuneració i la seva devolució ha de ser aprovada pel consell rector. La resta de l'aportació, en el cas que hi hagi, forma part del capital social voluntari i per tant estarà subjecta a la remuneració establerta i la seva devolució serà de caràcter immediat.

La quantitat de la remuneració es que fixa cada any en l'Assemblea General de manera democràtica i col·lectiva.

Català

Tipo de pregunta: