Coop57, per la seva naturalesa juridica no pot oferir préstecs a persones individuals. Només pot oferir serveis financers als seus socis de serveis, és a dir, a entitats de l'economia social i solidària (cooperatives, associacions, fundacions, empreses d'inserció, moviments socials, ONG, etc.). Prioritzem així el finançament de projectes econòmics col·lectius.

Així i tot, s'han començat a concedir els primers préstecs a algun autònoms, especialment en el sector agrícola i ramader, en casos en què és impossible que es pugui desenvolupar la tasca sota formes jurídiques col·lectives. Els autònoms que vulguin ser socis de serveis de Coop57 hauran d'acreditar un aval d'alguna altra entitat social i demostrar que estan vinculats a xarxes donant-li, així, una dimensió col·lectiva en els seus projectes.

Es buscarà fixar garanties de préstecs amb avals mancomunats a través de les xarxes amb les quals treballa.

Català

Tipo de pregunta: