Una vegada esgotades totes les possibilitats i en cas que l'entitat no mostrés cap interès per retornar els diners, Coop57, en defensa dels drets i deures de les entitats sòcies i els socis col·laboradors, exerciria les accions legals oportunes.

Si l'entitat no pogués retornar el préstec sense que hi hagi cap tipus de "mala fe", i esgotades totes les opcions, es convocaria als avalistes perquè complissin el seu compromís. Per als avalistes es buscaria oferir-los condicions de devolució que els fossin favorables, fraccionant el pagament i sense aplicar cap tipus de sobrecàrrec o comissió.

Català

Tipo de pregunta: