Els socis i les sòcies de Coop57 s'han d'adherir a un territori. Si no pertanys a cap dels territoris contemplats, has d'escollir a quin d'ells et vols associar.
01
Persona titular
Contacte
Direcció
Persona co-titular
Vol l'alta per accedir a la oficina virtual?
Afegeixi una fotocòpia del seu document d'identitat DNI o NIE
Els arxius han de ser menors de 2 MB.
Tipus d'arxius permesos: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Aportació en Euros

L'aportació mínima obligatòria és de 300€.

 

A més a més de l'aportació mínima obligatòria (300€) pots afegir una aportació voluntària. Per acord del Consell Rector de Coop57 i de manera transitòria, les noves aportacions queden limitades a 10.000 euros per soci/a. Si vols fer una aportació voluntària, detalla la quantitat:

En total la teva aportació serà de 300€.

Número de compte
La remuneració meritarada es percebrà a 31 de desembre i s'acumularà a l'aportació. Si en comptes de que s'acumuli a la seva aportació prefereix que se li ingressi al seu compte corrent extern, marqui aquesta casella.
Desitja rebre el butlletí informatiu en format paper a més a més del format electrònic?
Vol l'alta per accedir a la oficina virtual?
Documents adjunts
Afegeixi un document o una imatge on es justifiqui la vinculació entre el número de compte i el titular
Els arxius han de ser menors de 2 MB.
Tipus d'arxius permesos: gif jpg jpeg png rtf pdf doc docx rar zip.
Afegeixi una fotocòpia del seu document d'identitat DNI o NIE
Els arxius han de ser menors de 2 MB.
Tipus d'arxius permesos: gif jpg jpeg png pdf doc docx.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, informem que les dades que ens faciliti mitjançant la present sol·licitud, passaran a formar part dels fitxers titularitat de COOP57, S.C.C.L amb la finalitat d’adquirir la condició de soci i gestionar la seva relació amb la cooperativa. Per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició es podran adreçar per escrit a C/PREMIÀ, 15 BAIXOS 08014 BARCELONA.