Els socis i sòcies de Coop57 han d'estar adherits a un territori. Si no pertanys a cap territori contemplat, has d'escollir en quin d'ells et vols associar.
Dades de la primera persona representant de l'entitat
Dades de la segona persona representant de l'entitat
Dades de la tercera persona reptresentant de l'entitat
Dades de l'entitat
Direcció
Aportació en Euros

L'aportación mínima obligatoria és de 300€.

 

A més a més de l'aportació mínima obligatòria (300€) pots afegir una aportació voluntària. Per acord del Consell Rector de Coop57 i de manera transitòria, les noves aportacions queden limitades a 10.000 euros per soci/a. Si vols fer una aportació voluntària, detalla la quantitat:

En total la teva aportació serà de 300€.

Número de compte
La remuneració meritarada es percebrà a 31 de desembre i s'acumularà a l'aportació. Si en comptes de que s'acumuli a la seva aportació prefereix que se li ingressi al seu compte corrent extern, marqui aquesta casella.
Desitja rebre el butlletí informatiu en format paper a més a més del format electrònic?
Vol l'alta per accedir a la oficina virtual?
Documents adjunts
Afegeixi un document o una imatge on es justifiqui la vinculació entre el número de compte i el titular
Els arxius han de ser menors de 2 MB.
Tipus d'arxius permesos: gif jpg jpeg png rtf pdf doc docx rar zip.
Afegeixi una fotocòpia del document d'identitat DNI de la primera persona representant.
Els fitxers han de ser de menys de 2 MB.
Tipus de fitxers permesos: gif jpg jpeg png rtf pdf doc rar zip.
Afegeixi una fotocòpia del document d'identitat DNI de la segona persona representant.
Els fitxers han de ser de menys de 2 MB.
Tipus de fitxers permesos: gif jpg jpeg png rtf pdf doc rar zip.
Afegeixi una fotocòpia del document d'identitat DNI de la tercera persona representant.
Els fitxers han de ser de menys de 2 MB.
Tipus de fitxers permesos: gif jpg jpeg png rtf pdf doc rar zip.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter físic i jurídic, informem que les dades que ens faciliti mitjançant la present sol·licitud, passaran a formar part dels fitxers titularitat de COOP57, S.C.C.L amb la finalitat d’adquirir la condició de soci i gestionar la seva relació amb la cooperativa. Per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició es podran adreçar per escrit a C/PREMIÀ, 15 BAIXOS 08014 BARCELONA.