93 570 65 93
victorlopez@aprise-promocions.org

Aprise Catalunya neix com a empresa d’inserció de caràcter privat i independent, com a Societat Limitada Laboral el 29 de maig de 2006 de la mà de l'associació que porta el mateix nom. Té com a objectiu general crear llocs de treball per a persones amb risc o situació d’exclusió social. Les seves arrels i estratègies es basen en els valors d’ètica, igualtat i solidaritat.

93 570 65 93
info@aprise-promocions.org

L’Associació compta amb una sèrie de programes propis que tenen com objectiu la consolidació d’empreses d’inserció i la inserció social i laboral de persones amb risc d'exclusió.
Vol contribuir a construir una societat més justa i solidària, on els ciutadans i ciutadanes gaudeixin de forma real i efectiva dels drets i deures per exercir la ciutadania plena; especialment en el món del treball i a la lluita contra la pobresa i l'exclusió social.

976 59 67 58
nieves@tiebelcooperativa.com


Tiebel es una Empresa de iniciativa social para la prestación de servicios de calidad a la comunidad en los ámbitos de la limpieza profesional, la formación ocupacional y los servicios sociales, siendo estas actividades el vehículo principal para alcanzar su objeto social: la generación de puestos de trabajo, preferentemente para la mujer.
Trabaja valores como la equidad, empleabilidad, confianza y seguridad, calidad, innovación, carácter no lucrativo y solidaridad. Cooperación, compromiso con el Medio Ambiente, compromiso con el entorno y diversidad.

976 596 758
tinser@tiebelcooperativa.com

Tiebel Servicios de Inserción, S.L.U. (Tinser) es una Empresa de Inserción Sociolaboral promovida y fundada por Tiebel, S.Coop. en 2007, que basa su actividad en la prestación de servicios de limpieza profesional, la recuperación y el reciclaje textil y la realización de itinerarios de inserción laboral.