• Arraigamento territorial e traballo en rede
  • A forza do colectivo para cambiar o mundo
  • Outra economía para outra sociedade
  • Democracia, participación e transparencia
 

Necesito financiamento

Traballamos para resolver as necesidades adecuando o financiamento a cada caso concreto. Rexémonos polos principios de confianza, proximidade e flexibilidade.

 
Novas

Podedes consultar a memoria social de Coop57 do ano 2016: [castelán]

  

¡Completada la emisión de títulos participativos de la cooperativa La Borda en solo 20 días!

 

 

La cooperativa La Borda SCCL ha completado la emisión de 865...

Fai a descarga do boletín