Contacto: 
93 740 90 76
agimm@agimm.org
www.agimm.org
Dirección: 
Josep Montserrat Cuadrada, 37
08303
Mataró
Persoa de contacto: 
Pere Lorente Pardo
Horario de atención: 
de 9h a 13h y de 16h a 19h

Ver mapa >>

Sección territorial :

Ámbito territorial da súa actividade:

Forma xurídica :

Ano de constitución : 
2011
Federació ECOM

Sector de actividade:

Descrición da entidade: 

Atención a personas con discapacidad física.

Servizos / Produtos: 

Curso de piscina, fisioterapia, arterapia, logopedía, informática, musicoterapia, terapia con animales

Imagen1 AGIMM