Coop57 financia proxectos das entidades da súa base social. Proxectos que achegan un valor engadido á sociedade e que co seu traballo empurran a sociedade cara a realidades máis xustas, solidarias e humanas.

O ámbito de actuación non se limita en sectores determinados senón que abrangue toda a economía sempre que se respecten os principios da economía social e solidaria.

Principalmente incidimos en sectores tales como:

  • Cooperativas de todo tipo (traballo, consumo, servizos...).
  • Iniciativas de inserción sociolaboral.
  • Atención e cura ás persoas.
  • Proxectos dos movimentos sociais.
  • Sostibilidade e medio.
  • Cultura i educación.
  • Fomento do traballo estable e de calidade.
  • Afondamento democrático e participativo.
  • Asociacionismo de base.

 

O Boletín informativo, publicado semestralmente, permite facer un seguimento, un a un, dos proxectos que se financian (importe, prazos e breve explicación do proxecto financiado).

Galego

Tipo de pregunta: