Català

Com puc recuperar la meva aportació? Existeix un període mínim de permanència?

Per recuperar l'aportació de Coop57 s'ha de sol·licitar posant-se amb contacte amb la seva secció territorial. No existeix cap tipus de període de permanència per a les aportacions de diners que es realitzen a Coop57. Es poden recuperar a qualsevol moment que es desitgi sense cap tipus de cost o penalització.

Català

Com funciona el procés d'admissió de les entitats sòcies de serveis?

Per convertir-se en entitat sòcia de serveis de Coop57 s'han de seguir els següents passos:

1) L'entitat ha d'omplir la sol·licitud d'alta com a soci i un qüestionari social. La finalitat d'aquest qüestionari és que Coop57 tingui elements per valorar els aspectes generals de l'entitat.

2) Una vegada l'entitat ha retornat el qüestionari ple, la Comissió Social concerta una reunió amb l'entitat per aprofundir sobre els aspectes que tracta el qüestionari i poder conèixer de primera mà l'organització.

Català

Com poden demanar finançament les entitats?

Com a cooperativa de serveis financers, Coop57 només pot treballar amb persones i entitats sòcies. Per tant la figura del client no existeix a Coop57. Dels tipus de sòcies que existeixen en la cooperativa, són les entitats sòcies de serveis les que poden demanar finançament. Per tant, per demanar finançament a Coop57, primer s'ha d'esdevenir sòcia de serveis de la cooperativa

Català

Quins són els requisits per ser entitat sòcia de serveis de Coop57?

  • Poden ser socis de Coop57 les cooperatives, associacions, fundacions, empreses d'inserció i altres entitats de l'economia social i solidària que realitzin una activitat econòmica de forma autònoma i sobre la base de criteris de democràcia econòmica, i que comparteixin els principis de finances ètiques i solidàries de Coop57.
  • Per ser entitat sòcia de serveis s'ha de realitzar un procés d'avaluació social del que en resulta un informe.
Català

Pàgines