Català

Coop57 m'ofereix operativa bancària com, per exemple, comptes corients o tarjetes de crèdit?

No. Coop57 és una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris i com a tal, no és un banc. No tenim fitxa bancària ni estem regulats pel banc central. Això implica que no podem oferir serveis de banca comercial i per tant, no podem oferir comptes corrents, ni domiciliacions, ni transferències a tercers, targetes de crèdit/dèbit, etc. En definitiva, no podem oferir operativa bancària.

Català

Puc realitzar les meves operacions i/o consultes per internet?

Sí. Per realitzar consultes o realitzar operacions existeix una oficina virtual. (https://coop57.net/)

L'oficina virtual és un servei a la disposició de les sòcies i socis de Coop57 amb el propòsit de poder realitzar consultes i operacions. L'objectiu és agilitar i facilitar els diferents processos i operativa per a totes les sòcies i socis.

A l'oficina virtual es pot:

Català

Pot una persona física rebre finançament de Coop57?

Coop57 és una cooperativa de serveis financers que només dóna préstecs a projectes col·lectius i amb activitat econòmica i, per tant, no es pot finançar a persones individuals. Els préstecs de Coop57 van orientats a les entitats sòcies de serveis (cooperatives, associacions, fundacions, etc.) i en alguns casos excepcionals a persones autònomes que per les característiques de la seva activitat no poden dur a terme un projecte directament col·lectiu.

Català

Com garanteix Coop57 les aportacions econòmiques dels seus socis i sòcies?

Coop57 no és un banc i, per tant, no disposa de la cobertura del fons de garantia de dipòsits del Banc d'Espanya.  Els diners aportats pels socis i sòcies, inclosos els col·laboradors, ho són en concepte de capital social i, per tant, responen de la bona marxa de la cooperativa.

Català

Com garanteix, Coop57, les devolucions de les aportacions?

Per garantir la devolució de les aportacions i dotar-se de liquiditat suficient, el 15% del total de les aportacions de Coop57 no poden destinar-se a préstecs. Estan dipositades en comptes d'estalvi a la vista i a curt termini per poder fer front a les totes les sol·licituds de devolució que es puguin rebre.

Català

Pàgines