Català

Quins tipus de préstecs s'ofereixen?

Els principals préstecs que s'ofereixen des de Coop57 són:

Préstecs d'inversió

Són préstecs per finançar projectes i/o inversions en immobilitzat. Es tracta de préstecs que l'entitat receptora necessita per portar a terme qualsevol tipus d'inversió o millora en la seva entitat. Seria el préstec estàndard tal i com ho entenem.

Conveni de circulant

Català

En què inverteix Coop57 els seus recursos?

Coop57 finança projectes de les entitats de la seva base social. Projectes que aporten un valor afegit a la societat i que amb el seu treball empenyen la societat cap a realitats més justes, solidàries i humanes.

L'àmbit d'actuació no es limita en sectors determinats sinó que abasta tota l'economia sempre que es respectin els principis de l'economia social i solidària.

Principalment incidim en sectors tals com:

Català

Pàgines