Contacte: 
931 190 222
contacte@ilabso.net
ilabso.net
Adreça: 
C/ Casp, 43
08010
Barcelona
Persona de contacte: 
Joan Manel Sánchez
Horari d'atenció: 
de dilluns a divendres de 10h a 16h

Veure mapa >>

Secció territorial :

Àmbit territorial de la seva activitat:

Any de constitució: 
2014

Xarxes a les que pertany:

Descripció de l'entitat : 

Ilabso és una cooperativa que es proposa transformar la societat, tot entenent i explicant les realitats diverses que la conformen. Es dedica a la Recerca Social Aplicada, tant amb anàlisi quantitatiu com qualitatiu.

Serveis / Productes: 

Dividim l'activitat en tres línies bàsiques d’actuació:

1) Confecció, tractament i anàlisi de dades. Identificar-les, recopilar-les, estructurar-les, tractar-les i analitzar-les. Es treballen tots aquests aspectes en relació a les dades, tant amb les que ja es disposen com amb les que s’han de generar a partir d’enquestes, entrevistes, grups de discussió i treball...

2) Disseny i avaluació de projectes socials i polítiques públiques.Parteixen de la identificació d’una necessitat, mancança o oportunitat. Per al seu bon disseny és convenient la realització de diagnosis que contribueixin a la seva focalització i determinació. I per garantir-ne la continuïtat amb un procés de millora continu, és necessària una avaluació.

3) Divulgació i transferència de coneixements.Perquè les societats i les organitzacions avancin, és tant important la generació de coneixement com la seva divulgació i la transferència. Des d’aquest convenciment, volem fer extensible a tota la societat les petites i grans troballes fruit de les nostres actuacions.

Imatge1 I-Labso Scccl