Contacte: 
936 116 283
info@iacta.coop
iacta.coop/
Adreça: 
C/ Bailén, 5
08010
Barcelona
Persona de contacte: 
Maria Sanguesa
Horari d'atenció: 
a concretar amb l'entitat

Veure mapa >>

Secció territorial :

Àmbit territorial de la seva activitat:

Any de constitució: 
2012

Xarxes a les que pertany:

Sector d'activitat:

Descripció de l'entitat : 

IACTA Sociojurídica és una cooperativa de treball sense ànim de lucre, constituïda el 2012, amb la finalitat d’exercir l’advocacia des d’una clara vocació social, de servei a l’interès col·lectiu i de transformació social. Reivindiquem la funció social de les professions jurídiques i la necessitat que assumeixin un compromís ètic amb les injustícies de la societat, mitjançant la defensa dels drets, la protecció dels col·lectius més vulnerables, així com el foment de formes més horitzontals de participació democràtica i de principis de l’economia social i feminista.

Serveis / Productes: 

Àrees de treball:

- Laboral i seguretat social laboral.
- Seguretat Social.
- Cooperativisme.
- Migracions i dret administratiu migracions.
- Administratiu.
- Dret penal i privació de llibertat penal.
- Penitenciari.
- Civil dret de familia.
- Herències i Successions.
- Incapacitacions judicials.
- Obligacions i contractes.
- Habitatge.

Imatge1 IACTA Sociojuridica SCCLP