Contacte: 
693 563 529
info@iridia.cat
iridia.cat/
Adreça: 
C/ Casp 43, baixos
08010
Barcelona
Persona de contacte: 
Andrés Garcia
Horari d'atenció: 
De dilluns a divendres de 10h a 14h

Veure mapa >>

Secció territorial :

Àmbit territorial de la seva activitat:

Forma jurídica :

Any de constitució: 
2015
Lafede.cat - Organitzacions per a la justícia Global
Descripció de l'entitat : 

Associació que contribueix en la protecció dels Drets Humans, principalment civils i polítics, a Catalunya. Apostem per combinar la intervenció directa en situacions de vulneracions de drets amb el desenvolupament de processos d’incidència política i social que tenen per objectiu promoure canvis en les polítiques públiques. Des d’Irídia duem a terme una intervenció integral davant les vulneracions de drets en què combinem l’atenció jurídica i psicosocial a les persones afectades, amb la voluntat de potenciar-ne la força i la confiança. En els casos en què la persona afectada hi està d’acord, convertim els processos en litigis estratègics a través dels quals es puguin elevar els estàndards de protecció de Drets Humans. Així mateix, duem a terme una tasca d’incidència política i social a través de campanyes comunicatives i de la interacció directa amb els diferents grups polítics i parlamentària i amb els governs municipals, de la Generalitat i de l’Estat espanyol. 

Serveis / Productes: 

El nostre projecte principal és el SAIDAVI, el Servei d’Atenció i Denúncia en situacions de Violència Institucional, consistent en la oferta d'assistència jurídica i psicosocial a les persones que pateixen situacions de maltractament en el marc del sistema penal català. El SAIDAVI contempla una estratègia comunicativa i una d'incidència política per donar una resposta integral a les vulneracions de drets humans en situacions de violència institucional. Els eixos de treball són l’actuació jurídica, l’acompanyament psicosocial, l’estratègia comunicativa i la incidència política, per tal de donar visibilitat a l’impacte de la violència institucional i generar debat públic amb l’objectiu d’afavorir la implantació de polítiques públiques que siguin respectuoses amb els drets humans.

Imatge1 Iridia, centre per la Defensa dels drets Humans