Contacte: 
693596174 (Horari d'atenció: 9:30 - 17:30)
info@ladinamofundacio.org
ladinamofundacio.org/
Adreça: 
Masnou 32, baixos
08014
Barcelona
Persona de contacte: 
Yeda Lorenzo
Horari d'atenció: 
de 9:00 a 17:30 (amb cita prèvia )

Veure mapa >>

Any de constitució: 
2016
Descripció de l'entitat : 

La Dinamo és una fundació sense ànim de lucre que es concep com una nova eina en favor del dret a l’habitatge mitjançant l’impuls de l’habitatge cooperatiu, un model no especulatiu d’accés a l’habitatge, sostenible i inclusiu, basat en l’organització cooperativa, la propietat col·lectiva i el valor d’ús de l’habitatge.

Serveis / Productes: 

Línies d'actuació:
A. Rèplica del model:- Suport al desenvolupament de projectes d’habitatge cooperatiu.- Suport a institucions en el desenvolupament de polítiques d’impuls a projectes d’habitatge cooperatiu.- Mobilització de patrimoni de titularitat privada cap a habitatge cooperatiu
B. Extensió del model- Difusió i formació- Recerca
C. Potenciació del model- Intercooperació- Impuls de polítiques de promoció i foment- Impuls d’estructures del model

Imatge1 La Dinamo Fundació