Contacte: 
610701465
ajaime@coopelafabrica.cat
www.coopelafabrica.cat
Adreça: 
Travessera de Gràcia, 278, baixos
08025
Barcelona
Persona de contacte: 
Alex Jaime
Horari d'atenció: 
de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h

Veure mapa >>

Secció territorial :

Àmbit territorial de la seva activitat:

Any de constitució: 
2013

Xarxes a les que pertany:

Artibarri, Taula Eix Pere IV, Taula Oberta per Colòmbia
Descripció de l'entitat : 

Desenvolupament Comunitari SCCL es constitueix l’any 2013 com iniciativa d’autoocupació dels treballadors i treballadores de la Fundació Desenvolupament Comunitari. El nou marc de treball pretén adaptar-se millor al moment actual, recollint i alhora renovant l’experiència professional de més de 20 anys. Som un equip de professionals amb diverses formacions i especialitats, als que ens uneix una perspectiva de treball comunitari intercultural, és a dir, les persones, les relacions i la comunitat com a subjecte principal.

Serveis / Productes: 

ACCESSIBILITAT: serveis a les persones i a la comunitat, entitats socials i administracions públiques per a l'atenció a les persones amb diversitat funcional: promoció a la cultura (visites guiades, teatre accessible, i da'ltres); turisme accessible. GESTIÓ de PROGRAMES,SERVEIS i EQUIPAMENTS: atenció ciutadana, comunicació, participació, promoció de l'associacionisme, dinamització sociocultural amb infància, joves i gent gran; programes de reallotjament.
SMARTBARRIS:  desenvolupament local, identitat, associacionisme i xarxes socials.
CONSULTORIA,RECERCA i FORMACIÓ: en processos de participació, mediació comunitària i resolució de conflictes, interculturalitat, energies renovables i sostenibilitat, ...

Imatge1 La Fàbric@, Sccl