Contacte: 
93 733 39 70
cooperativa@magroc.cat
www.magroc.cat
Adreça: 
Cr Major 40-42 entr. C
08221
Terrassa
Persona de contacte: 
Núria Oñoro Majoral
Horari d'atenció: 
de dilluns a divendres de 9h a 18h

Veure mapa >>

Secció territorial :

Àmbit territorial de la seva activitat:

Any de constitució: 
2003

Xarxes a les que pertany:

UCCAP

Sector d'activitat:

Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç
Descripció de l'entitat : 

MAGROC sccl, cooperativa d’iniciativa social sense afany de lucre creada l’any 2003, som un equip de professionals provinents de diferents disciplines (psicologia, fisioteràpia, logopèdia, psicopedagogia, treball social, neuropediatria, gestió...) amb una llarga experiència en l'atenció a la petita infància, avalada amb els 15 anys de gestió de l’actual CDIAP MAGROC que dóna cobertura a la població infantil 0-6 anys dels districtes II,III, IV, V i VI de la ciutat de Terrassa. 

Serveis / Productes: 

CDIAP MAGROC
Formació per a professionals

Imatge1 MAGROC, sccl