Contacte: 
935514714
info@nova.cat
www.novact.org
Adreça: 
Plaça Catalunya, 9, 5e 2a
08002
Barcelona
Persona de contacte: 
Carme Tarrida
Horari d'atenció: 
de 9:30 a 17:00h

Veure mapa >>

Secció territorial :

Àmbit territorial de la seva activitat:

Forma jurídica :

Any de constitució: 
1999

Xarxes a les que pertany:

European Network for Civilian Peace Service, Nonviolent Peaceforce,
Descripció de l'entitat : 

NOVACT - Institut Internacional per l’Acció Noviolenta,  promou accions internacionals de construcció de pau en situacions de conflicte. L’Institut neix dels esforços de la societat civil per contribuir a un món pacífic, just, digne i equitatiu.Amb una xarxa d’experts i activistes a l’Orient Mitjà, Europa, Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia, NOVACT dona suport a moviments noviolents que treballen per la transformació social, i desenvolupa mecanismes d’intervenció civil pacífica per tal de protegir a poblacions vulnerables en situacions de violència.

Serveis / Productes: 

- Oferir suport, formació i assessorament a moviments noviolents o de resistència civil pacífica.
- Promoure mecanismes de defensa i protecció dels drets humans.
- Promoure la observació i investigació sobre moviments noviolents i / o de resistència civil.
- Enfortir el rol pacificador de la dona i la seva participació en processos de pau.
- Promoure el coneixement, l’estudi i la formació especialitzada.
- Dur a terme accions d’incidència política
- Promoure campanyes de sensibilització.
- Articular la captació de fons de solidaritat per a la consecució d’aquestes activitats.