Contacte: 
93 218 14 82
admin@terrafranca.cat
www.terrafranca.cat
Adreça: 
Septimània 41, 3-1
08006
Barcelona
Persona de contacte: 
Jordi Martí
Horari d'atenció: 
de 9:00 a 14:00h i de 17:00 a 19:00h

Veure mapa >>

Secció territorial :

Àmbit territorial de la seva activitat:

Forma jurídica :

Any de constitució: 
2013
Registre d'Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Gtat. de Catalunya

Sector d'activitat:

Producció agroecològica
Descripció de l'entitat : 

Terra Franca és una entitat sense ànim de lucre que promou relacions justes i perdurables entre parts arrendatàries i propietàries, a fi que vegin satisfetes les seves expectatives mitjançant un compromís mutu per l'ús respectuós del sòl.

Serveis / Productes: 

Mediació entre propietaris de finques agràries, públics o privats, i pagesia. Lloguer o compra de la finca per part de Terra Franca i sots-arrendament al pagès/sa que vol accedir-hi per dur-hi a terme un projecte de producció agroecològica. Valoració de les finques, orientació i assessorament als pagesos/es i seguiment dels projectes.

Imatge1 Terra Franca