Contacte: 
661508895
xavi@xes.cat
xes.cat/
Adreça: 
Casp, 43
08010
Barcelona
Persona de contacte: 
Xavi Palos
Horari d'atenció: 
a concretar amb l'entitat

Veure mapa >>

Secció territorial :

Àmbit territorial de la seva activitat:

Forma jurídica :

Any de constitució: 
2003

Xarxes a les que pertany:

Sector d'activitat:

Tots
Descripció de l'entitat : 

La Xarxa d’Economia Solidària es gestà a finals de la dècada de 1990 en un procés entre cooperatives catalanes i brasileres, que es trobaren a la Xarxa Global de Socioeconomia Solidària i la Comissió d’Intercooperació solidària de la FCTC. La XES nasqué el 2003 i es constituí com una organització sociopolítica que pretén acollir el conjunt de les iniciatives d’economia social i solidària de Catalunya.

Serveis / Productes: 

La XES s'organitza en diverses comissions de treball que alhora marquen les línies principals de treball de la xarxa:

- Comissió PERMANENT: Encarregada de la presa de decisions entre Assemblees plenàries que siguin necessàries per a donar resposta a qüestions puntuals. info@xes.cat
- Comissió de COMUNICACIÓ: Crear elements comunicatius de la xarxa. comunicacio@xes.cat
- Comissió INTERNACIONAL: Establir i desenvolupar contactes amb organitzacions nacionals i internacionals. internacional@xes.cat
- Comissió de LLIBRES:Edició de nous llibres de la col·lecció de la XES. llibres@xes.cat
- Comissió ECONÒMICA: Seguiment econòmic. xavi@xes.cat
- Comissió de BALANÇ SOCIAL: Desenvolupa anualment el balanç social de la XES. info@bsxes.org
- Comissió d'ECONOMIES FEMINISTES: Transformar la gestió del poder per a revaloritzar les cures i posar les vides en el centre de les organitzacions. economiesfeministes@xes.cat
- Comissió FIRA: Realització anual de la Fira d'Economia Solidària de Catalunya (FESC). info@firaesc.org
- Comissió de XARXES LOCALS: Afavorir la creació d'un espai d'aprenentatge col·lectiu i d'articulació en relació a les iniciatives d'economia solidària impulsades des de diferents territoris. xarxes@xes.cat

Imatge1 XES Xarxa d' Economia Solidària