932682202
comptabilitat@xarxaconsum.org

La missió de la Xarxa de Consum Solidari (XCS) és contribuir a la mobilització i l'apoderament popular davant de l'actual sistema capitalista i patriarcal generador d'explotació, depredador de l'ecosistema, així com la construcció d'altres mons possibles, especialment d'una altra forma de producció, comerç i consum.


932682202
comptabilitat@xarxaconsum.org

La missió de la Xarxa de Consum Solidari (XCS) és contribuir a la mobilització i l'apoderament popular davant de l'actual sistema capitalista i patriarcal generador d'explotació, depredador de l'ecosistema, així com la construcció d'altres mons possibles, especialment d'una altra forma de producció, comerç i consum.


938866135
info@custodiaterritori.org

La Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) és una organització sense ànim de lucre constituïda per entitats, institucions i persones que volen impulsar el desenvolupament i l'impuls de la custòdia del territori al nostre país. La XCT creu en la necessitat i en l'oportunitat de capacitar la societat civil perquè pugui tenir un paper actiu i directe en la conservació del territori.

938866135
info@custodiaterritori.org

La Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) és una organització sense ànim de lucre constituïda per entitats, institucions i persones que volen impulsar el desenvolupament i l'impuls de la custòdia del territori al nostre país. La XCT creu en la necessitat i en l'oportunitat de capacitar la societat civil perquè pugui tenir un paper actiu i directe en la conservació del territori.

986430404
xedega@xedega.com

XEDEGA, S.COOP. GALEGA presta servicios orientados a reforzar, apoyar y asesorar en materia Mercantil, Fiscal, Contable, Laboral y Estratégica a los diferentes colectivos empresariales: Sociedades, Autónomos, Asociaciones, etc.

986430404
xedega@xedega.com

XEDEGA, S.COOP. GALEGA presta servicios orientados a reforzar, apoyar y asesorar en materia Mercantil, Fiscal, Contable, Laboral y Estratégica a los diferentes colectivos empresariales: Sociedades, Autónomos, Asociaciones, etc.

661508895
xavi@xes.cat

La Xarxa d’Economia Solidària es gestà a finals de la dècada de 1990 en un procés entre cooperatives catalanes i brasileres, que es trobaren a la Xarxa Global de Socioeconomia Solidària i la Comissió d’Intercooperació solidària de la FCTC. La XES nasqué el 2003 i es constituí com una organització sociopolítica que pretén acollir el conjunt de les iniciatives d’economia social i solidària de Catalunya.

661508895
xavi@xes.cat

La Xarxa d’Economia Solidària es gestà a finals de la dècada de 1990 en un procés entre cooperatives catalanes i brasileres, que es trobaren a la Xarxa Global de Socioeconomia Solidària i la Comissió d’Intercooperació solidària de la FCTC. La XES nasqué el 2003 i es constituí com una organització sociopolítica que pretén acollir el conjunt de les iniciatives d’economia social i solidària de Catalunya.

91 1812240
contacto@xsto.info

Xsto.info es una sociedad cooperativa creada en Madrid a finales de 2003 por un grupo de personas interesadas en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

91 1812240
contacto@xsto.info

Xsto.info es una sociedad cooperativa creada en Madrid a finales de 2003 por un grupo de personas interesadas en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Pàgines