Per enfortir la solidesa financera de les entitats sòcies

Producte per finançar el desemborsament de les aportacions al capital social dels socis i sòcies de cooperatives i societats laborals, amb l'objectiu d'augmentar els seus fons propis.

Import i terminis per a operació:

  • Import mínim: 3.000 euros.
  • Termini devolució: entre 3 i 6 anys.
  • Possibilitat de reemborsament anticipat.
  • Sense possibilitat de carència.

Cost financer i Comissions:

  • 3,50% anual (per 2020).
  • Sense comissions d'obertura ni d'estudi.
  • Sense penalitzacions per amortització anticipada ni altres tipus de despeses.