Com a cooperativa de serveis financers, Coop57 només pot treballar amb persones i entitats sòcies. Per tant la figura del client no existeix a Coop57. Dels tipus de sòcies que existeixen en la cooperativa, són les entitats sòcies de serveis les que poden demanar finançament. Per tant, per demanar finançament a Coop57, primer s'ha d'esdevenir sòcia de serveis de la cooperativa

Per sol·licitar finançament, l'entitat sòciea s'ha de posar en contacte amb la secció territorial a la qual pertanyi.

 

 

Català

Tipo de pregunta: