Una entitat pot particiapr a Coop57 de dues maneres. Les entitats o persones jurídiques poden ser sòcies de Coop57, tant en condició d'entitat sòcia col·laboradora, com a entitat sòcia de serveis.

Entitat sòcia col·laboradora:

Les entitats sòcies col·laboradores es vinculen a COOP57 perquè creuen en el seu projecte i volen participar amb els seus estalvis en el desenvolupament d'un instrument de finançament alternatiu, ètic i solidari. Poden realitzar aportacions al capital social de la cooperativa. Els socis i les sòcies col·laboradores creuen en el projecte de Coop57 i volen que els seus diners serveixin per finançar projectes coherents amb els seus propis criteris ètics i socials.

Entitat sòcia de serveis:

Poden ser sòcies de serveis de Coop57 les cooperatives, associacions, fundacions, empreses d'inserció i altres entitats de l'economia social i solidària que realitzin una activitat econòmica de forma autònoma i que, en la base de la seva activitat, generin impactes positius i/o aportin valor afegit al conjunt de la societat.

Les entitats sòcies de serveis són aquelles que poden rebre préstecs de la cooperativa per al desenvolupament de la seva activitat.

 

 

Català

Tipo de pregunta: