Per recuperar l'aportació de Coop57 s'ha de sol·licitar posant-se amb contacte amb la seva secció territorial. No existeix cap tipus de període de permanència per a les aportacions de diners que es realitzen a Coop57. Es poden recuperar a qualsevol moment que es desitgi sense cap tipus de cost o penalització.

L'aportació voluntària es recupera amb caràcter immediat. La devolució de l'aportació obligatòria implica la baixa com a sòcia de Coop57. En aquest cas, serà el consell rector, que es reuneix mensualment, qui ha d'autoritzar-ho.

 

 

Català

Tipo de pregunta: