Les aportacions obligatòries no reben cap remuneració perquè formen part del capital social obligatori de Coop57. Poden participar de les pèrdues i guanys de Coop57.

Les aportacions voluntàries, en canvi, es remuneren amb un tipus d'interès que cada any fixa l'assemblea general. Aquestes aportacions serien igual que les aportacions voluntàries que fan els socis i sòcies col·laboradores. Per a l'any 2015 la remuneració fixada és de l'1,25% anual. Aquesta remuneració s'ha establert, col·lectivament en assemblea, d'acord amb les següents consideracions: el manteniment del poder adquisitiu i els objectius de Coop57.

Català

Tipo de pregunta: