Coop57 s'organitza d'acord amb un principi fonamental: la proximitat a la base social d'economia solidària i a les seves necessitats financeres. Aquesta proximitat és el que permet donar un bon servei i avaluar correctament els projectes que necessiten finançament, més enllà dels criteris de riscos que utilitzen les entitats financeres convencionals. Així mateix, permet ser molt imaginatius a adequar els serveis financers a cada necessitat concreta.

Per evitar que, en créixer, es perdi aquesta proximitat, Coop57 ha posat en pràctica un model de desenvolupament en xarxa mitjançant la creació de seccions territorials i desenvolupant un model de creixement horitzontal. Actualment existeixen seccions territorials a Andalusia, Aragó, Catalunya, Galícia i Madrid. A més existeixen grups promotors en Asturies, Euskal Herria i País Valencià.

Les característiques d'aquest creixement en xarxa són:

  • L'existència d'una sola entitat jurídica, que aplica els mateixos principis ètics i socials, i els criteris de valoració.
  • La capacitat de cada territori d'autogestionar la seva base social i la seva activitat (admissió de socis, valoració de projectes, concessió de préstecs).
  • Els recursos econòmics que es capten a cada territori, es destinen, prioritàriament, a finançar els projectes del propi territori però establint solidaritat interterritorial: en cas que un territori tingui peticions de préstecs que superin els seus recursos, pot demanar la solidaritat d'altres territoris que disposin de diners en excedent.
  • Es comparteixen els serveis centrals de Coop57, situats a Barcelona.
Català

Tipo de pregunta: