L'objectiu de Coop57 és la transformació social en positiu de la nostra economia i de la nostra societat. Coop57 és una eina (i no una finalitat) al servei de l'economia social i solidària.

Coop57 és una cooperativa de serveis financers, emmarcada en una lògica més àmplia dins de l'economia social i solidària i les finances ètiques. Per això, Coop57 realitza activitat financera sent la seva funció principal la concessió de préstecs. Tit i així, encara que l'activitat de Coop57 és financera, l'objectiu de l'entitat no és econòmic sinó que l'objectiu és social per desenvolupar un altre model econòmic i social.

Coop57 duu a terme aquest cicle complet d'intermediació financera amb les dues tipologies de socis dels quals disposa. Es recullen recursos econòmics, principalment dels socis i sòcies col·laboradors i aquests recursos s'utilitzen per finançar a les entitats sòcies de serveis, entitats de l'economia social i solidària.

Català

Tipo de pregunta: