Coop57 no és un banc i, per tant, no disposa de la cobertura del fons de garantia de dipòsits del Banc d'Espanya.  Els diners aportats pels socis i sòcies, inclosos els col·laboradors, ho són en concepte de capital social i, per tant, responen de la bona marxa de la cooperativa.

Per tant no estem sotmesos a regulació bancària. El que es fa, en comptes d'això, és autorregularnos, de manera col·lectiva i democràtica, seguint els criteris propis que considerem més adequats. En aquest sentit, les aportacions estan subjectes a una bateria de mesures per poder garantir, al màxim, les aportacions dels socis i sòcies col·laboradores.

Per enfortir la seva solvència Coop57 adopta diverses mesures internes:

  • Destina els seus excedents a reserves. No es reparteixen beneficis sinó que es reinverteixen en el projecte per tal de reforçar la solvència del projecte.
  • Exigeix a les entitats que reben finançament que facin aportacions addicionals al capital social per nodrir un fons solidari per garantir els préstecs.
  • Dota el màxim possible les provisions, part del pressupost anual que es reserva per fer front a possibles eventualitats.
  • Posa un límit màxim a l'import del préstec que pot rebre una entitat sòcia i, així, distribueix el risc (com a màxim, una entitat no pot rebre en préstecs més del 2% dels recursos que disposa Coop57).


D'aquesta manera ens dotem de mecanismes que ajuden a garantir, al màxim possible, les aportacions a Coop57.

A més, Coop57 és una cooperativa que es gestiona de manera democràtica i participativa i que articula mecanismes perquè els socis i les sòcies puguin conèixer adequadament i a tot moment la seva situació econòmica i puguin participar col·lectivament en la presa de decisions.

Català

Tipo de pregunta: