Per garantir la devolució de les aportacions i dotar-se de liquiditat suficient, el 15% del total de les aportacions de Coop57 no poden destinar-se a préstecs. Estan dipositades en comptes d'estalvi a la vista i a curt termini per poder fer front a les totes les sol·licituds de devolució que es puguin rebre.

Català

Tipo de pregunta: