La funció principal de Coop57 és captar recursos econòmics de la societat per tenir capacitat de dirigir-los cap al finançament de projectes transformadors d'economia social i solidària. La pràctica totalitat d'aquests recursos provenen de persones individuals que decideixen aportar els seus estalvis al capital social de la cooperativa.

Per tant, les persones individuals poden participar fent-se sòcia col·laboradora i realitzant aportacions econòmiques al capital social de Coop57. Els socis i les sòcies col·laboradores són, bàsicament, persones que creuen en el projecte de Coop57 i volen que els seus diners serveixin per finançar projectes coherents amb els seus propis criteris ètics i socials.

A més a més de la seva aportació econòmica, les persones sòcies coalaboradoras poden participar en les assemblees i triar, i ser triats, pels òrgans socials. Tanmateix, reben puntualment informació sobre el destí dels seus recursos aplicant el principi de transparència.

Català

Tipo de pregunta: