Per recuperar l'aportació de Coop57 s'ha de sol·licitar posant-se en contacte amb la seva secció territorial. No existeix cap tipus de període de permanència per a les aportacions de diners que es realitzen a Coop57. Es poden recuperar en qualsevol moment que es desitgi sense cap tipus de cost o penalització.

Tot i així, hi ha una diferència de procediment entre la part voluntària i la part obligatòria, si es desitja recuperar la totalitat de l'aportació.

Per explicar-ho usem un exemple:

Una persona té una aportació de 2.000 euros a Coop57. D'aquests 2.000 euros, hi ha 300 euros que es consideren aportació obligatòria i 1.700 euros que es consideren aportació voluntària.

La persona sòcia desitja la devolució total de la seva aportació. Dels 2.000 euros, 1.700 euros es retornen amb caràcter immediat. Els 300 restants, a causa que la seva devolució implica causar baixa com a sòcia de la cooperativa i aquest capital és considerat aportació obligatòria, la seva devolució està condicionada a l'acceptació per part del consell rector que es reuneix mensualment. D'aquesta manera, i depenent de la data de reunió del consell rector pot trigar alguns dies, mai excedint el termini d'un mes.

 

 

 

Català

Tipo de pregunta: