Es tracta d'un finançament relacionat amb models d'habitatge cooperatius amb règim de cessió d'ús i adquisició de locals d'entitats sòcies

Coop57 aposta pel desenvolupament d'una "nova cultura de l'habitatge" basada en la satisfacció de les necessitats residencials de les persones i que no entengui l'habitatge com un producte de mercat i especulatiu. Per a això les accions de finançament de projectes d'habitatge desenvolupades per Coop57 han de guiar-se pels següents principis:  

  • Propietat col·lectiva
  • Promoció i Gestió: Cooperativa - Intercooperació
  • Distribució: Sobre la base de criteris públics i/o comunitaris
  • Consum: Satisfer primera necessitat (habitatge habitual)

Alhora, també es contempla la possibilitat de finançar l'adquisició del local de l'entitat com a seu social amb les mateixes condicions econòmiques.


Import i terminis per a operació:

  • Possibilitat de carència a concretar amb la comissió tècnica.
  • Possibilitat de reemborsament anticipat

 

Comissions:

  • Sense comissions d'obertura ni d'estudi.
  • Sense penalitzacions per amortització anticipada ni altres tipus de despeses.

Cost financer:

  • 2,75% anual (any 2020)