43.750 €
10 mesos

Temàtica: Atenció a la discapacitat psíquica

Organisme finançador: DP de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya

Concessió del préstec: 1r semestre de 2016

13.500 €
6 mesos

Finalitat: El préstec finança les necessitats de circulant de la cooperativa.

Concessió del préstec: 1er semestre de 2016.

167.960 €
9 mesos

Temàtica: Serveis assistencials a malats afectats pel VIH

Organisme finançador: DP de Salut, Generalitat de Catalunya

Concessió del préstec: 1r semestre de 2016

22.800 €
6 mesos

Temàtica: Eficiència energètica

Organisme finançador: DP d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya

Concessió del préstec: 1r semestre de 2016

21.500 €
8 mesos

Temàtica: Conservació de la biodiversitat

Organisme finançador: DG de Polítiques Ambientals, Generalitat de Catalunya

Concessió del préstec: 1r semestre de 2016

 

50.000 €
3 mesos

Temàtica: Gestió comunitària

Organisme finançador: DP de Cultura, Generalitat de Catalunya

Concessió del préstec: 1r semestre de 2016

7.600 €
6 mesos

Temàtica: Arts escèniques.

Organisme finançador: Institut Català de les Empreses Culturals, Generalitat de Catalunya.

Concessió del préstec: 1r semestre de 2016.

134.280 €
12 mesos

Temàtica: Inserció sociolaboral.

Organisme finançador: DP d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya.

Concessió del préstec: 1r semestre de 2016.

18.000 €
12 mesos

Temàtica: Reinserció de persones internades

Organisme finançador: DP de Justícia, Generalitat de Catalunya

Concessió del préstec: 1r semestre de 2016

73.350 €
12 meses
Temàtica: Inserció sociolaboral

Organisme finançador: DG d’Economia Social i Cooperatives, Generalitat de Catalunya

Concessió del préstec: 1r semestre de 2016

 

48.000 €
12 mesos

Temàtica: Inserció sociolaboral

Organisme finançador: DG d’Economia Social i Cooperatives, Generalitat de Catalunya

Concessió del préstec: 1r semestre de 2016

15.000 €
12 mesos

Temàtica: Inserció sociolaboral.

Organisme finançador: DP de Salut, Generalitat de Catalunya.

Concessió del préstec: 1r semestre de 2016.

Pàgines