648188143
joel.alvarez@artandcoop.org

Art&Coop és una cooperativa de treball d’iniciativa social, sense ànim de lucre, que promou produccions artístiques per a la transformació individual i col·lectiva, a través dels valors dels processos creatius cooperatius.
La finalitat es facilitar el creixement i transformació de les persones i col·lectius mitjançant la creació artística.

91 479 26 02
info@carampa.com

La Asociación de Malabaristas de Madrid quiere ser una plataforma viva para todos aquellos que desean aprender, intercambiar conocimientos y experiencias, proyectar nuevas ideas.

976 481 744
malabaristaszgz@gmail.com

La Asociación de Malabaristas  y artistas de circo, se crea en Zaragoza sin ánimo de lucro y no teniendo carácter político alguno.Desde la asociación queremos promover toda clase de actividades en relación con las disciplinas circenses, divulgar las artes circenses entre el público no iniciado y realizar todo tipo de actividades didácticas y artísticas con los mismos, fomentando y potenciando mediante el trabajo en equipo en el desarrollo de las disciplinas circenses, agrupar a todos los artistas de circo de Zaragoza y contactar con otras Asociaciones nacionales e internacionalesPis

_
HOLA@IMAQUINARIA.ES

Associació de teatre que s'especialitza a fer teatre comunitari i teatre-fòrum. Entenen l'art com una eina poderosa per la transformació social i treballen per la democratització de l'acció artística i l'ampliació de l'art en la vida social. Treballen també en l'àmbit educatiu. Volen fer un teatre de la gent, sense cànons de bellesa imposats, sense càstings, per recuperar el ritual humà d'explicar-nos què som i què somiem ser.

685321807
info@asociacionponte.com

La Asociación Ponte. Iniciativas Psicosociales, se crea en 2004 como entidad sin ánimo de lucro por un grupo de profesionales experimentados en diversas áreas de intervención psicosocial:
Sistema de Protección de Menores. Sistema de Reforma Juvenil. Inserción Sociolaboral de Jóvenes en riesgo de Exclusión Social. Acogimiento Familiar. Atención a Menores Víctimas de Abusos. Tratamiento de Menores Ofensores. Intervención Reeducativa con Hombres Agresores en Violencia de Género. Psicoterapia Relacional. Educación Social a través de las Artes Escénicas.

93 356 09 31
info@apcc.cat

L’Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC) és una entitat privada, independent i sense ànim de lucre que té l’objectiu de promoure i difondre el circ en la vida cultural, social i econòmica del país. Fundada l’any 2004, l’APCC cohesiona i vertebra el sector des dels seus inicis representant les diferents branques professionals del circ català: artistes,tècnics, empresaris, representants,gerents, directors, dramaturgs,escenògrafs, coreògrafs, crítics, teòrics i docents.

93 350 94 75
coordinacio@ateneu9b.net

Bidó de Nou Barris és l’entitat sense ànim de lucre que gestiona l’Ateneu sota la fórmula de la gestió comunitària, el qual neix de l’ocupació veïnal l’any 1977 entre els barris de Roquetes i Trinitat Nova.. A més a més, Bidó de Nou Barris desenvolupa activitat econòmica dels del marc de l’economia social i solidària, i disposa d’un catàleg d’activitats i serveis dels quals tots els beneficis generats es destinen directament al projecte de l’Ateneu Popular 9 Barris.

606 79 10 21
info@laltrefestival.cat

L’Altre Festival és un esdeveniment cultural internacional que es realitza a la ciutat de Barcelona. Reunint el món de la Salut Mental i de les Arts Escèniques, busca la difusió, la creació, participació i l’exhibició de les Arts Escèniques en el col·lectiu de persones amb trastorn mental.

Els objectius de l'associació són:
- La promoció de les arts escénlques i activitats culturals per part de persones que tinguin diagnosticada una malaltia mental.
- Acostar a la ciutadania la realitat de la malaltla mental des d'una vessant positiva i integradora.

677134184
info@ateneumanlleu.org

L’Ateneu de Manlleu és una iniciativa que treballa en la dinamització de la cultura (música, poesia, debat, formació, memòria històrica, col·lectiu d’entitats…) L’Ateneu, nascut l’any 2003, beu de la tradició d’ateneus populars obrers i vol adaptar-la al segle XXI. Presenta un projecte cultural obert que, col·labora i interactua amb altres entitats i agents, que promou activitats a Manlleu i Osona.

93 186 63 18
ateneu@roigcultura.cat

L'Ateneu Roig és una entitat sòciocultural sense ànim de lucre que pretén participar d'una transformació social de la societat des de l'àmbit de la cultura, la participació i la mobilització social de base. És una entitat independent i autogestionada que té per objectiu dotar la societat d'un espai on autoorganitzar-se individualment i col·lectivament, segons els interessos de cadascú. L'Ateneu es definex apartidari i asindical, però profundament polític, des del respecte al pensament de l'altre i des d'una perspectiva de l'esquerra el més amplia possible.

Pàgines