637894033
administracion@7hcoop.gal

7H somos una empresa cooperativa dedicada a la creación y la acción cultural, así como a la formación y promoción en economía social. Conformada por creadoras, agentes y educadoras de muy distintas disciplinas, trabajamos conjuntamente en la creación de proyectos globales por y para las personas.

973 622 106
artinatura@farreracan.cat

El Centre d’Art i Natura de Farrera és una residència de treball per a artistes i investigadors d’arreu del món. De titularitat municipal, el servei està gestionat per l'associació sense ànim de lucre, els Amics del CAN.

677134184
info@ateneumanlleu.org

L’Ateneu de Manlleu és una iniciativa que treballa en la dinamització de la cultura (música, poesia, debat, formació, memòria històrica, col·lectiu d’entitats…) L’Ateneu, nascut l’any 2003, beu de la tradició d’ateneus populars obrers i vol adaptar-la al segle XXI. Presenta un projecte cultural obert que, col·labora i interactua amb altres entitats i agents, que promou activitats a Manlleu i Osona.

616 11 35 31
info@coopgros.cat

Taller de escultura, desarrollamos proyectos de imágenes festivas, escenografía y ficticios de cine y publicidad. Son proyectos de desarrollo comunitario y de fomento de un capital social denso y variado a través de la escultura festiva, actividad en la cual además los valores cooperativos adquieren especial protagonismo.

93 414 72 01
acorbella@fundaciolaroda.cat

La Fundació La Roda de Acciones Culturales y del Ocio es una entidad sin afán de lucro  que tiene por objetivo favorecer, a través de la cultura, la transformación social en los territorios donde hay que trabajar por la cohesión social. La acción, desde 1977, se realiza a través de 81 entidades adheridas al proyecto La Roda en los barrios y con presencia a 35 municipios de Catalunya, con el apoyo de 1000 voluntarios.

617 108 993
info@t11.es

Espai creatiu col·lectiu i multidisciplinari d'arquitectes, dissenyadors, artistes i artesans a Sevilla. Vol promoure el seu desenvolupament professional alhora que recupera espais industrials. T11 és la interfície d'un projecte cooperatiu que permet la sostenibilitat econòmica i espacial per a professionals artesanals de diferent grau. Tenen un fort compromís mediambiental per garantir ser més respectuosos amb l'entorn i la natura