698157414
comunicacion@rexenerando.com

Rexenerando é unha cooperativa de traballo asociado composta por un equipo aberto, dinámico e multidisciplinar. Especialistas en igualdade, servizos sociais, formación, cultura e dinamización de grupos. Contan cunha ampla experiencia traballando na Administración Pública, en sindicatos, ONG´s e en consultorías. Aúnan esforzos, ilusións e sinerxias para ofrecer unha carteira de servizos moi variada, completa e de altísima calidade.

93 301 05 62
tamaia@tamaia.org

Entidad social que trabaja para la transformación social hacia una sociedad libre de violencias machistas. Nuestros ámbitos de actuación se dividen en tres ejes que se interrelacionan y nutren en el día a día de su trabajo; el Programa de Atención a Mujeres en situaciones de violencia, el Programa de Prevención y Participación Comunitaria y el Programa de Formación y Investigación, centrado en la capacitación de profesionales y en la investigación.

Páginas