• Koop57ko bazkide izan daitezke kooperatibak, elkarteak, fundazioak, gizarteratze-enpresak eta ekonomia sozial eraldatzaileko beste erakunde batzuk, euren jarduera modu autonomoan burutzen dutenak, demokrazio demokratikoaren irizpideetan oinarrituta eta Koop57ren finantza etiko eta solidarioen printzipioak partekatzen dituztenak.
  • Zerbitzu-bazkide izateko txosten bat ondorio izango duen ebaluazio sozialerako prozesua egin behar da. Koop57ren zerbitzu-bazkide izateko eskaera egiten duen erakundea onartu edo ez zuzendaritza kontseiluak erabakiko du.
  • Zerbitzu-bazkide bihurtzeko 901,52 euroko kapital sozialaren ekarpna egitea derrigorrezkoa da 98,48 euro ordaindu behar dira sarrera-gastuak ordaintzeko. Urtebeteko epean ordaintzeko aukera dago.
  • Zerbitzu-bazkideen derrigorrezko ekarpenak (901,52) Koop57ren emaitzen zati izango dira, baina ez dute inongo irabazi ekonomikorik eragiten.
  • Gehigarri gisa, zerbitzu-bazkideek borondatezko kapital-ekarpenak egin ditzakete. Ekarpen horien emaitzak Asanbladak erabakitako urteko interesarekin ordainduko dira eta ez dira Koop57ren emaitzen baitan sartuko.
  • Inongo zerbitzu-bazkidek ezingo du Koop57ren kapitalaren % 4 baino gehiago izan.

 

Euskera

Tipo de pregunta: