Koop57ren Asanblea Orokorrak hartzen du erabaki hori. Bazkideen artean banatzea erabaki dezake, edo Koop57n berriro inbertitu.
Orain arte, beti bideratu izan dira irabazi horiek proiektuaren iraunkortasuna bermatzera. Betiere, Derrigorrezko Erreserba Funtsari eta Kooperatiben Hezkuntza eta Promoziorako Funtsari dagozkion ekarpenak egin ondoren.
Koop57 kooperatiba bat da. Hala, erabakiak modu kolektiboan eta demokratikoan hartzen dira. Lurralde sekziotan banatzen da eta bi mailako erabakitze-organoak daude: maila orokorrekoa eta lurraldeei dagokiona.

Asanblea Orokorra

 • Koop57ren organo nagusia da.
 • Kontseilu Errektorea izendatzen du.
 • Kooperatibaren ildo estrategikoak erabakitzen ditu, irizpide etikoak eta interes tipoak. 
 • Urteko kudeaketa kontrolatzen du eta kontuak onartzen ditu.
 • Urteko lan-plangintza onartzen du.
 • Urtean behin biltzen da, gutxienez. 


Kontseilu Errektorea

 • Kooperatibaren ordezkaritzarako eta gobernurako organo soziala da.
 • Bazkideek erabakitzen dute zein izango diren kideak, Asanblea Orokorrean.
 • Asanblean onartutako lan-plangintza aplikatzeko ardura du.
 • Koop57n bazkide berriak onartu edo ez erabakitzen du.
 • Hilean behin biltzen da. 

Lurralde sekzioa

 • Sailaren atal gorena da. Sekzio Batzordea izendatzen du.
 • Urteko kudeaketa kontrolatzen du, eta sekzioaren kontuak onartzen ditu.
 • Sekzioaren ildo estrategikoak erabakitzen ditu, eta urteko lan-plangintza eta aurrekontua onartzen ditu.
 • Koop57ko bazkide bakoitza lurralde sekzio bati atxikita egongo da.
 • Bazkide diren pertsona eta entitate guztien parte-hartze zuzenerako organoa da.
 • Bere eztabaidak eta erabakiak Asanblea Orokorrera bideratzen dira. 
 • Urtean behin biltzen da, gutxienez.
Euskera

Tipo de pregunta: