Koop57 ez da banku bat. Ondorioz, ez du Espainiako Bankuaren Deposituen Bermerako Funtsaren babesik. Bazkideek emandako dirua kapital sozialera bideratzen da, eta kooperatibaren funtzionamendua bermatzen du.

Ez dugu bankaren erregulaziorik. Autorregulatzen gara, modu kolektibo eta demokratikoan, guk erabakitako irizpideei jarraituz (guretzat egokiagoak direnak). 
Kaudimena indartzeko, Koop57k hainbat barne-neurri hartzen ditu:

  • Soberakinak erreserbetara bideratzen ditu. Ez dira etekinak banatzen, proiektuan berriro inbertitu baizik.
  • Finantzazioa jasotzen duten entitateek ekarpen gehiago egiten dituzte, maileguak bermatzeko funts solidarioa elikatzeko.
  • Probisioak hornitzen ditu, arazoei aurre egin ahal izateko.
  • Entitate batek ezin ditu maileguak jaso Koop57ren baliabideen %2 baino gehiagokoak.

Horrela, neurriak hartzen ditugu Koop57ri egindako ekarpenak bermatzeko. Horrez gain, gogoratu behar dugu Koop57 kooperatiba dela eta modu demokratiko eta parte-hartzailean kudeatzen dela. Hala, bazkideek beti dute egoera ekomikoaren berri eta erabakiak har ditzakete.

Euskera

Tipo de pregunta: