Koop57ri egindako ekarpena berreskuratzeko, lurralde sekzioarekin jarri behar duzu harremanetan. Ez dago iraunkortasun-kontraturik ezta inolako zigorrik ere. Ekarpenek ez dute kosturik edota komisiorik.
Hala ere, prozedura ezberdina da ekarpena derrigorrezkoa bada edo boluntarioa. Hona adibide bat:
Pertsona batek 2.000€ko ekarpena egin du. 300€ derrigorrezko ekarpenari dagozkio, eta 1.700€ ekarpen boluntariotzat hartzen dira.

Pertsona horrek diru guztia jaso nahi du bueltan. 1.700€ horiek berehala itzuliko dizkiogu. Gainontzeko 300 euroen itzulketa, baja eskaera denez, Errektore Kontseiluaren erabakiaren menpe dago. Kontseilua hilean behin biltzen da eta orduan hartzen ditu erabaki horiek. Beraz, itzulketa zertxobait atzera daiteke, baina inoiz ez hilabete baino gehiago.

Euskera

Tipo de pregunta: