Bazkide diren entitateen altxortegi-tentsioak arintzeko
Zirkulatzaile finantzazio-produktuak dira, epe laburreko eragiketak erraztera bideratuak.

Zerbitzuaren epemuga: 18 hilabete banakako eragiketekin (6 hilekoak gehienez, eta 5.000€ko itzulketa gutxienez).

Kopuruak eta epeak:

 • Hitzarmenaren iraupena: 18 hilabete.
 • Batzorde Teknikoak zehaztuko du bazkideko gehienezko ekarpena (ezin du 50.000€koa baino gehiagokoa izan).

Baldintzak eta bermeak:

 • Eskatutako kopuruari dagozkion mankomunatutako abalak
 • Xedapen bakoitzaren kopuruaren “berme” zor-agiria.

Kopuruak eta epeak:

 • Eragiketako itzulketa epea: gutxienez hilabete 1, gehienez 6.
 • Kopurua: gutxienez 5.000€ eragiketako.

Itzultzeko baldintzak:

 • Eragiketa bakoitza osorik ordaindu (kapitala eta interesak) dagokion epemugarako.

Komisioak:

 • Irekiera/azterketa komisiorik ez.
 • Aurrez itzultzeagatik ez dago zigorrik, ez bestelako gasturik.

Finantza-kostua:

 • %5,40 urteko (2018)

Bestelako kosturik ez

Gutxieneko kostua eragiketako:

 • 50€/eragiketako.

Dokumentazioa:

 • Finantzazio beharra frogatzen duen memoria ekonomikoa.
 • Azken 3 urteetako kontuak (edo sozietate zerga).
 • Gizarte Segurantzarekin zorrik ez izatearen ziurtagiria.
 • Ogasunarekin zorrik ez izatearen ziurtagiria.
 • Kooperatibako Errektore Kontseiluko karguen botereen eta izendapenen kopia.
 • Eskaera akta: “.... egunean elkartuta, .......-k lagunduta... Koop57ri mailegu bat eskatzea onartu du (zergatia, kopurua eta epea)”, lehendakariak eta idazkariak sinatuta.
 • Eskatutako kopuruari dagozkion mankomunatutako abalak eta NA fotokopiak.
 • Kontratua sinatuko duen pertsonaren datuak eta mailegua ingresatzeko kontu korrontearen zenbakia.
 • Xedapen bakoitzaren kopuruaren “berme” zor-agiria.